Thương mại - dịch vụ

Năm 2020: Đường sắt Việt Nam chuyên chở hơn 850 nghìn tấn hàng hóa liên vận quốc tế

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong năm 2020 đạt 882,3 ngàn tấn, bằng 107% so với năm 2019.

Đường sắt Việt Nam chuyên chở hơn 850 nghìn tấn hàng hóa liên vận quốc tế trong năm 2020. Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin từ Hội nghị về thỏa thuận khối lượng chuyên chở hàng hóa xuất, nhập và quá cảnh trong liên vận Đường sắt quốc tế quốc tế được tổ chức trực tuyến tại Tp. Warsaw của Cộng hòa Ba Lan, tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa đi bằng đường sắt giữa các nước tham dự Hội nghị trong năm 2020 đạt 77,721 triệu tấn, bằng 110% so với năm 2019. Trong đó, tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước tham dự Hội nghị trong năm 2020 đạt 882,3 ngàn tấn, bằng 107% so với năm 2019.

Theo đó, khối lượng chuyên chở hàng hóa từ Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2020 đạt 475,5 ngàn tấn, bằng 112,9% so với năm 2019; khối lượng chuyên chở hàng hóa từ Việt Nam đến Trung Quốc đạt 406,3 ngàn tấn, bằng 100,6% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, khối lượng chuyên chở hàng hóa từ Việt Nam qua Trung Quốc đến nước thứ ba trong năm 2020 đạt 457 tấn (chưa bao gồm 1732 TEU hàng điện tử quá cảnh Trung Quốc đến các nước thứ ba trong thành phần các đoàn tàu container trong liên vận Trung – Âu); khối lượng chuyên chở hàng hóa trong container từ Việt Nam quá cảnh Trung Quốc và Kazakhstan đến các nước châu Âu trong năm 2020 đạt 1732 TEU, bằng 114% so với năm 2019.

Phó Tổng Giám đốc công ty Đường sắt Việt Nam Phan Quốc Anh cho biết, trong năm 2021, Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục xúc tiến việc chuyên chở container lạnh qua cửa khẩu Lào Cai (Đường sắt Việt Nam) – Hà Khẩu (Đường sắt Trung Quốc) và Đồng Đăng (Đường sắt Việt Nam) – Bằng Tường (Đường sắt Trung Quốc) và chuyên chở container lạnh từ Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đến các nước thứ ba.

Đường sắt Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước về việc tổ chức chuyên chở container và container lạnh từ Việt Nam đến Trung Quốc, cũng như quá cảnh Trung Quốc đến các nước, bao gồm cả khả năng chạy các đoàn tàu container. 

Trần Thùy

Back to top button