Điểm đến đầu tư

Mục tiêu đến năm 2025, Lạng Sơn sẽ có 2.000 doanh nghiệp số

Mục tiêu đến năm 2025 của Lạng Sơn là sẽ có ít nhất 2.000 doanh nghiệp số nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn 2021-2025, Lạng Sơn phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 2.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp trên địa bàn đáp ứng yêu cầu về công nghệ số có đủ năng lực triển phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số.

Với phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số sẽ giúp các doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được ổn định, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Muc Tieu Den Nam 2025 Lang Son Se Co 2 000 Doanh Nghiep So

Ngoài ra, khi các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp vào sản xuất, kinh doanh; thương mại hóa góp phần hiện đại hóa giảm bớt các thủ tục không cần thiết.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn cũng thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số các chính sách ưu đãi theo quy định; củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực từ công đến nông nghiệp, dịch vụ.

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 4.000 doanh nghiệp công nghệ số, đưa số doanh nghiệp công nghệ số có đủ năng lực triển phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Lạng Sơn sẽ đưa ra định hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa theo phương pháp truyền thống sang phương thức ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý, quy trình sản xuất một cách toàn diện theo quy định chung.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng các chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Tuyên truyền chiến lược “Make in Viet Nam” để từng bước thích hợp với mô hình kinh doanh mới.

Huy Nga

Back to top button