Pháp lý doanh nghiệp

Lưu ý về thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026

Thời hạn kê khai, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026 đối với tổ chức chậm nhất là ngày 30/01/2022.

Thuế
Ảnh minh hoạ: Internet

Nhằm giúp các tổ chức có phát sinh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nắm bắt kịp thời và thực hiện theo đúng quy định về việc nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu đối với chu kỳ ổn định 2022-2026, Cục Thuế Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026 đối với tổ chức.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP, tổ chức có phát sinh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) lần đầu đối với chu kỳ ổn định 2022-2026 đảm bảo quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế như sau:

STT Nội dung Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Thời hạn nộp thuế
1 Kê khai lần đầu khi phát sinh nghĩa vụ thuế SDĐPNN chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế SDĐPNN thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
2 Kê khai năm đầu tiên chu kỳ ổn định 5 năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 01/01 năm đầu tiên chu kỳ ổn định 5 năm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
3 Kê khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
4 Kê khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót
5 Trong chu kỳ ổn định, nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp không phải kê khai lại thuế SDĐPNN Thời hạn nộp thuế từ năm thứ hai trở đi trong chu kỳ ổn định là ngày 31/10.

Cục Thuế Hà Nội nhấn mạnh, năm 2022 là năm đầu tiên của chu kỳ ổn định 5 năm, vì vậy, thời hạn kê khai, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026 đối với tổ chức chậm nhất là ngày 30/01/2022.

Khuê Hiền

Back to top button