Default

Lưu ý khi tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thủ tục hành chính thuế

Cục thuế Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn đặt câu hỏi khi tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế.

Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế được tổ chức từ ngày 14 – 17/7/2021 trên website Cục thuế Hà Nội.

Để vướng mắc của người nộp thuế được tiếp nhận và giải đáp một cách nhanh nhất, Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý người nộp thuế một số nội dung sau:

Thời gian cổng Website tiếp nhận câu hỏi của NNT:

Từ 13h30 đến 16h30 ngày 14/7/2021

Từ 8h30 đến 11h30 ngày 15/7/2021

Đặc biệt, khi điền thông tin khi đặt câu hỏi, người nộp thuế cần điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu *, trong đó lưu ý tại mục:

Thuế
Bảng gửi câu hỏi. Ảnh chụp màn hình

Tên tổ chức/cá nhân: người nộp thuế điền thông tin theo cấu trúc: MST_Tên người nộp thuế

Tiêu đề: NNT điền sắc thuế vướng mắc (Ví dụ: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Quản lý thuế, Thuế TTĐB, Thuế Bảo vệ Môi trường, phí, lệ phí…)

Tổng cục Thuế Hà Nội nhận định, việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương thức điện tử giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế, từ đó tạo sự đồng thuận, chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố Hà Nội.

Trần Thuỳ

Back to top button