Quản trị doanh nghiệp

Lời mời viết bài cho Hội thảo “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam”

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số mới đây vừa có thư mời đến các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý doanh nghiệp… về việc viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam”.

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam”.

Tiếp nối sự thành công của Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại điện tử và Giải pháp thông tin trong thời kỳ CMCN 4.0” được tổ chức vào tháng 09/2018 và Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số” tổ chức vào tháng 11/2020, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử – Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số – Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam”.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý doanh nghiệp… trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thảo luận về định hướng phát triển kinh tế số và thương mại điện tử. 

Đồng thời, Hội thảo cũng đánh giá những thành tựu và đặt ra những vấn đề và gợi mở các giải pháp, hàm ý chính sách phát triển Kinh tế số và thương mại điện tử trước những thách thức mới. 

Theo thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, bài viết khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào 6 chủ đề liên quan đến Kinh tế số và Thương mại điện tử là:

(1) Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế số và Thương mại điện tử;

(2) Những xu hướng phát triển kinh tế số;

(3) Chính sách, pháp lý của Thương mại điện tử tại Việt Nam và trên thế giới;

(4) Hạ tầng công nghệ và công nghệ lõi cho nền kinh tế số;

(5) Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ứng dụng công nghệ mới trong Thương mại điện tử và Kinh tế số;

(6) Sáng kiến, khuyến nghị và tư vấn chính sách phát triển Kinh tế số và Thương mại điện tử bền vững;

Thời gian nhận bài đến hết ngày 05/08/2022 qua email: [email protected]

Dự kiến Hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022 tại Trường Đại học Thương mại.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết thêm, bài viết được chấp nhận sẽ biên tập và đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có giấy phép xuất bản và mã số ISBN. 

Khuê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button