Default

Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đạt hơn 2.000 tỷ thông qua phương thức điện tử

Tổng cục Thuế vừa có số liệu thống kê việc khai, nộp lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy thông qua phương thức điện tử.

Tổng cục Thuế cho biết, sau hơn 1 năm triển khai (tính đến cuối tháng 6/2021), tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số lượng ôtô, xe máy giao dịch nộp LPTB bằng phương thức điện tử là 23.124 phương tiện (TP. Hồ Chí Minh: 7.376; Hà Nội: 15.748); tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử là gần 623,3 tỷ đồng (TP. Hồ Chí Minh: 77,3 tỷ đồng; Hà Nội: 546 tỷ đồng). 

Đối với 61 tỉnh, TP còn lại, sau gần 11 tháng triển khai (tính từ ngày 01/8/2020) số lượng giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử là 248.833 (tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử hơn 1.651 tỷ đồng). 

Thuế
Ảnh minh hoạ: Internet

Về khai điện tử LPTB ô tô, xe máy, sau hơn 1 năm triển khai (từ ngày 30/6/2020) số lượng tờ khai điện tử đã nộp cho cơ quan thuế tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 66.905 tờ khai (Hà Nội: 34.789, TP. Hồ Chí Minh: 32.116), tương ứng với số tiền LPTB phải nộp là 2.659,3 tỷ đồng (Hà Nội: 1.512,3 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh: 1.147 tỷ đồng).

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Văn phòng Chính phủ trong việc nâng cấp hệ thống truyền nhận, trao đổi dữ liệu điện tử, từ đó tái thiết kế quy trình truyền nhận dữ liệu thông qua việc cung cấp, truyền nhận dữ liệu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, trên cơ sở đó triển khai mở rộng toàn quốc việc khai điện tử LPTB ô tô, xe máy.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cho biết trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để xây dựng bổ sung các kênh thanh toán, nộp thuế cho người nộp thuế là cá nhân (trong đó có nộp thuế trước bạ) qua mã QR-Code.

Song song đó là hoàn thiện kênh thanh toán Internet Banking, Mobile Banking, phát triển thêm kênh thanh toán khác như ví điện tử, ATM, máy post, ứng dụng mobile của Tổng cục Thuế trên trên điện thoại, tích hợp kênh thanh toán trực tiếp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… để đa dạng các hình thức thanh toán, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.

Dịch vụ nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy được Tổng cục Thuế triển khai mở rộng toàn quốc từ ngày 01/8/2020. Trong đó, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm khai điện tử LPTB ô tô, xe máy đăng ký xe tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 30/6/2020 trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.                                                                           

Khuê Hiền

Back to top button