Chính sách đầu tư

Lạng Sơn phê duyệt chủ trương lập quy hoạch phân khu KCN Đồng Bành

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 4794/VP-KT về việc đồng ý chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn rộng 162 ha.

Ls
Ảnh minh hoạ: Internet

Sau khi xem xét Báo cáo số 355/BC-SXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng về việc thẩm định nội dung Tờ trình số 63/TTr-BQLKKTCK của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Báo cáo số 277/BC- BQLKKTCK ngày 05/11/2021 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn về kết quả xem xét đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT tại Khu công nghiệp Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đồng Bành, thị trấn Chi lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với quy mô 162 ha theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 355/BC-SXD ngày 1/11/2021.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức lập quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền quy định.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế của Khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư hạ tầng KCN Đồng Bành theo quy định; đồng thời hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản TNT nghiên cứu, lập đề xuất dự án tại Khu công nghiệp Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn theo quy định pháp luật hiện hành.

Tháng 1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Đồng Bành từ 321,76 ha xuống còn 159,76 ha (giảm 162 ha).

Vị trí quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Bành tại các xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Khuê Hiền

Back to top button