DefaultĐiểm đến đầu tư

Lâm Đồng: Treo thưởng một tỷ đồng cho ý tưởng chống ùn tắc giao thông tại Đà Lạt

Nhằm tìm kiếm các giải pháp để đưa Đà Lạt thành một thành phố thông minh với hệ thống kỹthuật đồng bộ, hiện đại. UBND tỉnh Lâm Đồng treo thưởng cho đơn vị dự thi đạt giải nhất với sốtiền 1 tỷ đồng.

Ngày 21/01/2021, Ông Trn Văn Hip, ch tch UBND tnh Lâm Đng đã ký quyết đnh s199/QĐ-UBND v vic ban hành kế hoch tổ chc thi tuyn chng ùn tc giao thông trên đa bàn thành ph Đà Lt đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035.

 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

C th, giao S Giao thông vn ti tnh Lâm Đng ch trì t chc thc hin, theo đó tham mưu cho UBND tnh ch đo điu phi chung các hot đng t chc thi tuyn cũng như xây dng tiêu chí tuyn chn đ làm cơ s chn la đi tưng d thi.

Theo đó, đi tưng d thi phi là đơn v tư vn trong nưc và có đ điu kin năng lc, hành vi dân s theo quy đnh ca pháp lut. Các đi tưng có liên quan đến công tác t chc cuc thi đu không đưc phép d thi.

Các ý tưng d thi phi đ ra các nhóm gii pháp chng ùn tc giao thông, khai thác giá tr hiu qu qu đt dành cho h tng k thut ca thành ph Đà Lt. Thi hn d thi bt đu t ngàycông b đến hết 14/4/2021.

Đà Lạt mỗi năm đón trên 7 triệu lượt du khách, nhất là các dịp lễ, Tết nên các tuyến đường bị ách tắc là điều không thể tránh khỏi (Ảnh IT)

Thông qua công tác sơ tuyn s la chn ra 5 phương án chng ùn tc giao thông phù hp. Sau đó, mt ýng tt nht v giao thông Đà Lt sđưc bình chn và trao thưng 1 t đng. Vi 4 đơn vphương án chng ùn tc giao thôngphù hp nhưng không đt gii s đưc h tr150 triu đng cho mi đơn v.

Trưc đó, đ tránh tình trng kt xe, UBND Lâm Đng còn giao s xây dng la chn thi đim phù hp, ly ý kiến ngưi dân, chuyên gia giao thông, cán b lão thành… các s, ngành v vic lp đèn tín hiu giao thông mt s đim có mt đ giao thông cao.

Đưc biết, nhiu ngưi dân đang mong Đà Lt sm lp đt đèn tín hiu giao thông đ gim bt ách tc xe c, dù Đà Lt s mt đi “danh hiu” thành ph “3 không”: không đèn xanh đèn đ, không xích lô, không máy lnh.

Thanh Liêm – Diệp Chi

Back to top button