Thương hiệu địa phương

Kon Tum: 47 sản phẩm đạt hạng sao OCOP cấp tỉnh năm 2021

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 74/UBND-NNTN về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng cho sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 (đợt 02).

Trước đó, từ ngày 22 đến ngày 24/12/2021, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP do các huyện, thành phố đề xuất. 

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tổng số sản phẩm dự thi theo hồ sơ đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện gồm có 49 sản phẩm. Trong đó 01 sản phẩm không đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu theo quy định; 48 sản phẩm đủ điều kiện được Hội đồng đánh giá (có tiềm năng đạt từ 03 sao đến 05 sao). 

Ktum
Sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum. Ảnh: CTTĐT Kon Tum

Sau khi xem xét, xếp hạng và đánh giá, Hội đồng đánh giá cho biết, trong tổng số 48 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, 33 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 04 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 02 sản phẩm đạt hạng 5 sao, 01 sản phẩm không tham gia đánh giá.

Thông qua đánh giá, phân hạng, Hội đồng đánh giá rút ra một số hạn chế mà các doanh nghiệp, hợp tác xã Kon Tun còn mắc phải, gồm: một số sản phẩm chưa chú trọng đến mẫu mã bao bì, nhãn mác; tên của nhiều sản phẩm còn chung chung dễ gây nhầm lẫn, chưa thể hiện được đặc trưng riêng của cơ sở, địa phương; câu chuyện sản phẩm chưa được chú trọng, chưa gắn với ý tưởng và thế mạnh của sản phẩm. 

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm của một số cơ sở còn hạn chế, thị trường tiêu thụ chưa nhiều. Một số chủ thể chưa chú trọng đến việc lập hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá dẫn đến hồ sơ minh chứng còn thiếu, trình tự sắp xếp chưa khoa học…

Năm 2021, Sở NN&PTNT đã đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, dự kiến một số nội dung sẽ được hỗ trợ như:

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP về máy móc, thiết bị sản xuất; xây dựng trụ sở, nhà xưởng sản xuất; thiết kế, in, mua nhãn hàng hóa bao bì; ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm OCOP; quản lý truy xuất nguồn gốc, xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước; phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn gắn với nông thôn mới; xây dựng/nâng cấp điểm bán hàng OCOP; xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường. Ngoài ra, chi thưởng cho cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên; hỗ trợ tập huấn, đào tạo, tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, thuê tư vấn; đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp…

Thuỳ Chi

Back to top button