Thương mại - dịch vụ

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2021 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước

Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2021 giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Xnk
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2021 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa

Ước tính tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2021, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước tính đạt 3,03 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 238,81 tỷ USD, tăng 17,3%. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 19,2 tỷ USD, tăng 15,1%. Nhóm hàng thủy sản đạt 6,89 tỷ USD, giảm 0,8%.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 10 tháng năm 2021, tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản.

Ước tính tháng 10/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 269,38 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2021, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 252,21 tỷ USD; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 128,08 tỷ USD; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 17,17 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, thị trường ASEAN, Nhật Bản, Thị trường EU, Hoa Kỳ.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10/2021 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,45 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,63 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 21,28 tỷ USD.

Cao Dương

Back to top button