Chính sách đầu tư

Khẩn trương xây dựng Đề án tách tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 7073/BKHĐT-TH về việc xây dựng Đề án tách tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.

Gpmb
Ảnh minh hoạ: PTO

Văn bản chỉ rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhằm xây dựng cơ chế thí điểm trong Đề án bảo đảm chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo khái quát một số nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư do Bộ, cơ quan, địa phương quản lý (bao gồm cả dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư), cụ thể:

Thứ nhất, thực trạng về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá các khó khăn, vướng mắc và các giải pháp đã ban hành trong thẩm quyền để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Thứ hai, đánh giá các nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nguyên nhân về thể chế, cơ chế, chính sách của công tác giải phóng mặt bằng và các nguyên nhân về quá trình thực hiện).

Thứ ba, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện.

Thứ tư, đề xuất cơ chế, chính sách cho việc tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư (bao gồm tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư), đánh giá điểm mạnh, hạn chế của cơ chế, chính sách và phương án để khắc phục các hạn chế của chính sách.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các nội dung báo cáo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Đề án, báo cáo Chính phủ.

Trần Thuỳ

Back to top button