Tài chính - ngân hàng

Khẩn trương thanh tra hành chính Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tối muộn ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ck
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, thanh khoản trên thị trường liên tục tăng mạnh, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhiều thời điểm ghi nhận hiện tượng mất ổn định và dẫn đến tình trạng nghẽn lệnh của nhà đầu tư.

Mới đây nhất, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã phải ngừng giao dịch phiên chiều 1/6. Thậm chí, nhiều công ty chứng khoán còn cấm không cho nhà đầu tư sửa lệnh, hủy lệnh.

Trước tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTr ngày 10/6/2021 quyết định thanh tra hành chính tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trần Thuỳ

Back to top button