Tài chính - ngân hàng

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT theo cấp độ dịch

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3532/KH-BHXH về triển khai thực hiện nhiệm vụ, công thu và khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với cấp độ dịch bệnh và các hoạt động quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng, người tham gia BHXH, BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm, từng giai đoạn và mục tiêu theo lộ trình tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Theo đó, việc thu BHXH, BHYT bắt buộc với các đơn vị đang tham gia được thực hiện như sau:

Tại địa bàn dịch cấp 1, cấp 2:

Đơn vị nợ dưới 01 tháng: Liên hệ qua zalo, điện thoại, email, gửi thông báo, tuyên truyền các quy định liên quan đến việc nộp chậm, xử lý đối với đơn vị nợ…; làm việc trực tiếp với đơn vị để đôn đốc nộp tiền đóng kịp thời, không để phát sinh lãi chậm đóng.

Đơn vị nợ từ 01 – dưới 03 tháng: Trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, nhắc nhở, phổ biến, gửi tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), các quy định liên quan đến phạt nộp chậm…; lập Biên bản làm việc yêu cầu đơn vị nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người lao động.

Đơn vị nợ tư 03 tháng trở lên: Tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất đối với các đơn vị nợ lớn, kéo dài.

Bhxh
Ảnh minh hoạ: Internet

Tại địa bàn dịch cấp 3:

Thực hiện các nội dung như cấp độ 1, cấp 2, nhưng cần bố trí, phân công công chức, viên chức thực hiện các hoạt động nhiệm vụ trực tiếp đảm bảo phù hợp về số người, thời gian, không gian, địa điểm theo quy định.

Tại địa bàn dịch cấp 4:

Đơn vị nợ dưới 01 tháng: Liên hệ qua zalo, điện thoại, email, gửi thông báo, tài liệu tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng BHXH, BHYT…; đến tất cả đơn vị sử dụng lao động chưa đóng hoặc đóng thiếu BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ công ích để đôn đốc nộp tiền đóng kịp thời, không để phát sinh lãi chậm đóng.

Đơn vị nợ từ 01 – dưới 03 tháng: Thực hiện đôn đốc, trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi của đơn vị bằng các hình thức trực tuyến qua điện thoại, zalo, email, facebook đảm bảo các công việc đã nêu trên.

Việc lập Biên bản làm việc yêu cầu đơn vị nộp tiền đóng kịp thời cho người lao động được thực hiện qua dịch vụ công ích.

Đơn vị nợ tư 03 tháng trở lên: Gửi văn bản đến tất cả đơn vị và yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động qua dịch vụ công ích.

Trường hợp đơn vị cố tình không nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, căn cứ yêu cầu phòng chống dịch bệnh, BHXH tỉnh linh hoạt triển khai việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng đối với đơn vị nợ đóng bằng phương pháp kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra trực tiếp và thanh tra, kiểm tra theo hình thức khác theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Đồng thời xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm, lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các đơn vụ vi phạm theo pháp luật.

Khuê Hiền

Back to top button