Du lịch

Hơn 80.000 tỷ đồng xây dựng du lịch Thừa Thiên Huế xứng tầm Đông Nam Á

Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế cần khoảng hơn 80.000 tỷ đồng đến hơn 90.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển du lịch. Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 21.721 tỷ đồng và nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 60.000 - 70.000 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24 tháng 5 năm 2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình hành động về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030..

Nhã Nhạc Cung đình Huế đã được Unesco Công Nhận Là Di Sản Văn Hóa Thế Giới (1)
Nhã nhạc Cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới ảnh: Cổng TTĐT T.T.Huế

Với mục tiêu là đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành phố Du lịch sạch ASEAN, chỉ tiêu được UBND tỉnh đề ra là sẽ xây dựng được 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao, kêu gọi đầu tư từ 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao.

Bên cạnh đó, ngành du lịch thu hút khoảng 6 triệu lượt khách đến Thừa Thiên Huế, trong đó khách quốc tế khoảng 45-50%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch, như: Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương về phát triển du lịch thông qua các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch cụ thể; tập trung chuyển đổi số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng; đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là khoảng hơn 80.000 tỷ đồng đến hơn 90.000 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 21.721 tỷ đồng (gồm nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch khoảng 21.646 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp phát triển du lịch khoảng 75 tỷ đồng) và nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 60.000 – 70.000 tỷ đồng (tổng hợp vốn đăng ký đầu tư từ các dự án đầu tư du lịch đã cấp chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 và một số dự án kêu gọi đầu tư mới giai đoạn 2021-2025).

Trước đó, ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2021 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi làm việc Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế phải bám sát các đặc điểm của địa phương: Là địa phương có Cố Đô, nơi có cả di sản vật thể và di sản phi vật thể của nhân loại; là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây…/.

Đoàn Văn Thuận

Back to top button