Quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

Quyết định hỗ trợ này được tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 với mức hỗ trợ một lần tối đa 1.000.000 đồng/người.

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định 3309/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách.

Nlđ
Người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” sẽ được hỗ trợ bữa ăn tối đa 1.000.000 đồng/người. Ảnh: CTTĐT TP HCM

Theo đó, Quyết định 3309/QĐ-TLĐ hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg như sau:

Đối tượng hưởng: Đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp (doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020) có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ một lần tối đa 1.000.000 đồng/người.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Nội dung này đã được đề cập đến trong thư kiến nghị của 14 Hiệp hội gửi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để  kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Về cách thức triển khai, công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, NLĐ được doanh nghiệp huy động để thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, NLĐ thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để chi hỗ trợ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn cơ sở thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp. Đồng thời công đoàn cơ sở giám sát tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, NLĐ.

Thuỳ Chi

Back to top button