Tài chính - ngân hàng

HDG & PNJ: Cổ đông nội bộ bị UBCKNN xử phạt

Ngày 11/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cổ đông nội bộ của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo đó, ngày 10/06/2021, UBCKNN đã ban hành hai Quyết định số 136 và 137/QĐ-XPVPHC về việc xử lý vi phạm đối với hai công ty kể trên vì đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Pnj
Cổ đông nội bộ HDG & PNJ bị UBCKNN xử phạt (Ảnh: IT)

Cụ thể, cả hai cổ đông nội bộ này cùng bị phạt số tiền là 25 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm c Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về CTCP Tập đoàn Hà Đô, UBCKNN xử phạt đối với ông Đào Hữu Khanh – Thành viên HĐQT vì đã thực hiện mua 5.000 cổ phiếu HDG (tương ứng 50 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG) ngày 19/3 và bán 79.000 cổ phiếu HDG (tương ứng 790 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG) từ ngày 18/03 – 14/4, trong thời gian đăng ký bán 500.000 cổ HDG từ ngày 18/3 – 16/4.

Về CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, UBCKNN xử phạt đối với ông Nguyễn Anh Hùng – Giám đốc Khối đã thực hiện mua 7.000 cổ phiếu PNJ (tương ứng với 70 triệu đồng tính thoe mệnh giá cổ phiếu PNJ) vào ngày 19/04 và bán 54.100 cổ phiếu PNJ (tương ứng 541 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PNJ) từ ngày 7/4 – 23/4, trong thời gian đăng ký bán 62.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 6/4 – 5/5.

Cả hai quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021.

Ngọc Chăm

Back to top button