Chuyển động thị trường

Hàng hoá nhập khẩu Lào – Việt được hưởng nhiều ưu đãi

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.

Nghị định chỉ rõ, đối tượng được áp dụng ưu đãi đặc biệt của Việt Nam bao gồm:

Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Cơ quan hải quan, công chức hải quan;

Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Xnk
Ảnh minh hoạ: Internet

Hàng hóa nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% nếu đáp ứng 2 điều kiện sau:

Được nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam;

Đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam-Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo quy định.

Hàng hóa nhập khẩu giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào thuộc danh mục hàng hóa: trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chính; lúa gạo; đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn (Phụ lục 1 Nghị định này) được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA).

Trong trường hợp thuế suất ATIGA cao hơn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

Trần Thuỳ

Back to top button