Chính sách đầu tư

Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2019 là gần 56.300 tấn

– Bộ Công Thương quy định lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.

Đây là quy định mới được Bộ Công Thương ban hành ngày 26/12/2018 tại Thông tư 55/2018/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/ 6/ 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2 năm 2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Theo Cafef.vn

Back to top button