Pháp lý doanh nghiệp

Hà Tĩnh gia hạn, miễn, giảm 288 tỷ tiền thuế cho hơn 14.760 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động

Thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, cho biết toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 14.760 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động sẽ được hưởng các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế theo các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ với số tiền khoảng 288,9 tỷ đồng.

Theo tinh thần Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.320 người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 với tổng số tiền thuế được gia hạn là 189,5 tỷ đồng (1.110 doanh nghiệp được gia hạn với số thuế 188 tỷ đồng; 210 hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn với số thuế 1,6 tỷ đồng).

Ngành thuế Hà Tĩnh cũng đang triển khai các thủ tục giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến giảm trên 18 tỷ đồng.

Z2891146945045 D5cff1dfed4c5317416577b3646dc651
Cục Thuế Hà Tĩnh

Đối với sách của Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, Cục Thuế tỉnh dự kiến có 650 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 với số tiền 9 tỷ đồng.

Z2891146942557 Dc8ca1846e399e432881a75c77132d5c
Thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp được ngành chức năng Hà Tĩnh tích cực triển khai

Về Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, ngành Thuế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 791 trường hợp nộp hồ sơ với số tiền dự kiến hỗ trợ 2,373 tỷ đồng.

Đồng thời, dự kiến có 690 doanh nghiệp được giảm khoảng 28 tỷ đồng về chính sách giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11 – 31/12/2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm: vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, hoạt động du lịch; miễn thuế cho 11.309 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với số thuế dự kiến là 42 tỷ đồng.

Phan Phương

Back to top button