Dự án

Hà Tĩnh đầu tư gần 185 tỷ đồng cho hạ tầng lưới điện

Với tổng mức đầu tư gần 185 tỷ đồng, ngành Điện lực Hà Tĩnh đang hoàn thiện các thủ tục triển khai 15 dự án xây dựng hạ tầng lưới điện.

Theo đó ngành điện Hà Tĩnh sẽ dành khoản ngân sách là 80,568 tỷ đồng để đầu tư cho 6 dự án sẽ được khởi công vào cuối tháng 11/2021

Trong đó có một số dự án trọng điểm như: “Xây dựng, cải tạo đường dây và trạm biến áp nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, chống quá tải lưới điện tại thành phố Hà Tĩnh” có tổng mức đầu tư 14,409 tỷ đồng; “Xây dựng, cải tạo đường dây 10kV – 972 trung gian Hương Sơn lên vận hành cấp điện áp 22kV, huyện Hương Sơn” có tổng mức đầu tư 14,937 tỷ đồng; “Xây dựng, cải tạo đường dây và trạm biến áp nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, chống quá tải lưới điện tại huyện Thạch Hà” có tổng mức đầu tư 14,275 tỷ đồng và trong tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư 104,055 tỷ đồng Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục khởi công 9 dự án.

Thep Hinh

Các dự án này cũng sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

 

Bên cạnh đó một số dự án trọng điểm như: “Cải tạo đường dây 975E18.4 lên vận hành cấp điện áp 22kV” có tổng mức đầu tư 14,959 tỷ đồng; “Xây dựng đường dây, trạm biến áp giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp khu vực thành phố Hà Tĩnh năm 2022” có tổng mức đầu tư 12,041 tỷ đồng; “Xây dựng đường dây, trạm biến áp giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Kỳ Anh năm 2022” với tổng mức đầu tư 12,033 tỷ đồng, hiện nay Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai phê duyệt thủ tục đầu tư. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao hoàn thành các dự án  trước ngày 31/3/2022 cho các dự án này..

Hiện nay theo kế hoạch đề ra Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang phối hợp triển khai để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm tổ chức thi công hoàn thành các dự án, đóng điện đưa vào sử dụng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điện năng, gia tăng độ tin cậy cung cấp điện và chống quá tải, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện của Hà Tĩnh trước mùa khô năm 2022. Qua đó, góp phần cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế  xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát triển.

Phan Phương – Như Quỳnh

Back to top button