Default

Hà Nội: Tiếp nhận hơn 3.377 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Cục Thuế Hà Nội cho biết, đến cuối tháng 5, thành phố đã tiếp nhận 3.377 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong tổng số khoảng 24.500 người nộp thuế dự kiến thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Ngay sau khi nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ được ban hành, ngày 20/4/2021 Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn hoả tốc số 12501/CTHN-TTHT tới các Phòng, Văn phòng và các Chi cục Thuế để triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Để việc triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP được thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội, trong tháng 5/2021, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản số 1672/UBND-KT triển khai nghị định 52/2021/NĐ-CP tới các sở, ban, ngành và quận huyện, thị xã trên địa bàn. 

Theo số liệu thống kê của cơ quan thuế, tính đến ngày 28/05/2021, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 3.377 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong tổng số khoảng 24.500 người nộp thuế dự kiến thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Thuế
Đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua phương thức điện từ. Ảnh chụp màn hình

Cục Thuế Hà Nội cho biết, một trong những điều kiện để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP là người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/7/2021. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. 

Sau thời hạn 30/7/2021, người nộp thuế mới gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, để phòng, chống dịch bệnh bệnh, Cục Thuế Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế khai và nộp Giấy đề nghị gia hạn qua phương thức điện tử.

Trần Thuỳ

Back to top button