Nông nghiệp

Hà Nội thực hiện kiểm tra giám sát sản phẩm OCOP tại Đan Phượng và Thanh Oai

Ngày 16-11, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kiểm tra, giám sát một số sản phẩm OCOP thuộc 2 huyện Đan Phượng và Thanh Oai.

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP thuộc huyện Đan Phượng và Thanh Oai đã được thành phố công nhận về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Được biết, các sản phẩm kiểm tra đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận trong giai đoạn 2018-2020 tại 5 chủ thể trên địa bàn 2 huyện Đan Phượng và Thanh Oai.

Ha Noi Thuc Hien Kiem Tra Giam Sat San Pham Ocop Tai Dan Phuong Va Thanh Oai

Tại huyện Đan Phượng, Đoàn đã kiểm tra tại hộ ông Nguyễn Văn Long, cụm 4, xã Hồng Hà là chủ thể của 8 sản phẩm rượu; Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam xã Hạ Mỗ có 3 sản phẩm nước uống thảo dược; Công ty cổ phần Dược thảo Khang Thịnh với 2 sản phẩm đông trùng hạ thảo. Tại huyện Thanh Oai, Đoàn kiểm tra tại 2 đơn vị sản xuất giò chả (xã Tân Ước) là hộ kinh doanh Đức Tín với 7 sản phẩm và Hợp tác xã Hoàng Long với 9 sản phẩm.

Dựa trên các tài liệu, chứng từ, hồ sơ sản phẩm lưu trữ và kiểm tra thực tế tại thực địa của các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, Đoàn đã kiểm tra các nội dung về việc tuân thủ các quy định về sản phẩm OCOP như: Sử dụng nhãn mác, tem sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các tiêu chí khác liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm tại các đơn vị theo tiêu chí đề ra.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, đoàn sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định; thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược theo quy định.

Thực hiện kiểm tra tại huyện Đan Phượng và Thanh Oai kết quả cho thấy, các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đều được các chủ thể duy trì và phát triển tốt hơn nhất là ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số thiếu sót trong hoạt động sản xuất của các chủ thể OCOP như: Nhãn mác một số sản phẩm các đơn vị ghi thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch so với đăng ký; một số cơ sở sản xuất thiếu biển hiệu; thiếu giấy chứng nhận, hồ sơ minh chứng chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng hoặc một số giấy chứng nhận đã hết hạn và công tác bảo vệ môi trường nơi sản xuất cần được chú trọng hơn.

Đồng thời, khi phát hiện tổ chức, cá nhân là chủ thể sản phẩm OCOP có những dấu hiệu, hành vi vi phạm, đoàn sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm làm cơ sở đề xuất, kiến nghị sở quản lý chuyên ngành sản phẩm thành phố xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Cũng trong buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và yêu cầu các chủ thể tiếp tục khắc phục những hạn chế để hoàn thiện sản phẩm hơn. Đồng thời thông qua kiểm tra Đoàn cũng sẽ giải quyết những bất cập trong quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn Đan Phương và Thanh Oai.

Văn phòng Nông thôn mới Hà Nội đồng hành cùng bài viết.
Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button