Công nghiệp

Hà Nội tăng thêm 37MW từ điện rác trong năm 2022

Đây là mục tiêu nằm trong Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo do UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành.

3
Nhà máy điện rác Seraphin sẽ được đưa vào vận hành.

Mục tiêu của Thành phố trong năm 2022 là phát triển năng lượng tái tạo góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp điện, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời trên mặt nước, thí điểm mô hình sử dụng điện mặt trời phù hợp; tiếp tục khuyến khích và đẩy nhanh các dự án phát triển nguồn điện từ xử lý chất thải rắn.

Kế hoạch đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 37MW từ điện rác trong năm 2022 bao gồm việc đưa dự án nhà máy điện rác Seraphin với công suất 1.500 tấn/ngày vào vận hành. Dự án này ứng dụng công nghệ Segher của Bỉ hướng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp môi trường chất lượng cao và mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.

Mục tiêu đã đặt ra cho Thành phố Hà Nội 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Về khoa học công nghệ, thành phố sẽ lựa chọn công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng hiện đại và hiệu suất cao để phát điện tại các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt. Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà, công nghệ xử lý cần phải có sự kết hợp với hệ thống tích trữ năng lượng.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh lớp học, kết hợp nguồn điện mặt trời nối lưới cho mô hình trường học xanh ở Hà Nội.

Một nhiệm vụ quan trọng khác cần thực hiện để phát triển năng lượng tái tạo là xây dựng cơ chế chính sách. Trong đó, Sở Công Thương có chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đề xuất với cấp thẩm quyền cho phép thành phố Hà Nội nghiên cứu, áp dụng cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đề xuất đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài để đầu tư, phát triển các dự án điện mặt trời, điện rác, và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo.

Về kinh phí, ngoài nguồn Ngân sách của Nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tích cực kêu gọi xã hội hóa tối đa với các dự án điện mặt trời, điện rác trên địa bàn thành phố góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra.

Vi Hòa

Back to top button