Nông nghiệp

Hà Nội phấn đấu hỗ trợ 100% chi phí quản lý nhãn hiệu sản phẩm OCOP cho các chủ thể

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về việc triển khai Hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch ban hành, Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí quản lý nhãn hiệu sản phẩm OCOP, hỗ trợ in tem nhãn bao gồm cả thiết kế và in ấn với số lượng tối đa không quá 2.000 tem nhãn/sản phẩm OCOP cấp thành phố cho các chủ thể.

Bên cạnh đó, TP cũng chú trọng bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định); tem nhãn sản phẩm có gắn logo OCOP thành phố Hà Nội và tích hợp truy xuất nguồn gốc bằng mã QR để đảm bảo chất lượng sản phẩm OCOP.

Việc hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP cấp TP Hà Nội quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP để phân biệt, nhận diện quảng bá thương hiệu sản phẩm; hướng tới sản xuất, kinh doanh chất lượng, bền vững và phân phối sản phẩm OCOP chuyên nghiệp; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước cho các chủ thể, sản phẩm OCOP cấp thành phố cũng như quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 10,3 triệu dân nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thiết yếu rất lớn. Do đó, Hà Nội kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm
Theo thống kê, Hà Nội hiện có 10,3 triệu dân nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thiết yếu rất lớn. Do đó, Hà Nội kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm

Thông qua việc làm tem nhãn cũng giúp ngăn ngừa những trường hợp làm giả, làm nhái các sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội; uy tín thương hiệu của sản phẩm OCOP cũng như quyền lợi của người tiêu dùng được bảo đảm hơn. Giúp người tiêu dùng, các nhà phân phối nhận diện và phân biệt rõ ràng sản phẩm OCOP Hà Nội với các sản phẩm khác trong quá trình kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới thành phố phấn đấu 100% các chủ thể có chứng nhận OCOP được hỗ trợ nhãn hiệu; 100% sản phẩm OCOP của thành phố được hỗ trợ in tem nhãn sản phẩm hàng hoá gắn với logo OCOP thành phố Hà Nội và tích hợp truy xuất nguồn gốc.

Về thực hiện kế hoạch, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai hỗ trợ này theo đúng quy định pháp luật và thành phố, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Sở NN&PTNT Hà Nội cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ và thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch và bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đối với UBND cấp huyện sẽ tiến hành tổ chức tuyên truyền, triển khai công tác hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội theo quy định để các chủ thể biết, đăng ký tham gia để được hỗ trợ 100%.

Cùng với đó, các chủ thể cũng gửi các sản phẩm OCOP thuộc thành phố và gửi Sở NN&PTNT để tổng hợp, thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, phù hợp với lợi thế, thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội địa phương cũng như toàn TP Hà Nội.

Nhiệm vụ của các chủ thể có sản phẩm OCOP được hỗ trợ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến việc quản lý nhãn hiệu để đăng ký in tem nhãn cho từng sản phẩm OCOP; bảo đảm không xâm phạm đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ thời gian tới.

Văn phòng Nông thôn mới Hà Nội đồng hành cùng bài viết.
Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button