Tài chính - ngân hàng

Hà Nội: Nhanh chóng thí điểm cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3720/UBND-KT giao các bên liên quan tập trung triển khai Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù với Thành phố Hà Nội.

Thành phố nêu rõ, trước mắt cần ưu tiên nghiên cứu, rà soát các khoản phí đã có hoặc cần bổ sung mới liên quan đến những vấn đề mang tính cấp bách, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm hiện nay nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội của người dân do ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

“Đây là nhiệm vụ nằm trong cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 115/2020/QH14, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện rà soát theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 250/UBND-KT ngày 21/1/2021 về việc triển khai Kế hoạch 210/KH-UBND ngày 5/11/2020 và các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội”, Thành phố nêu rõ.

Hn
Ảnh minh hoạ: VNRea

Theo đó, UBND Thành phố giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải nghiên cứu Văn bản số 140/VNC-KT ngày 02/4/2021 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Thành phố để rà soát, nghiên cứu tổng thể các vấn đề có liên quan đến chính sách phí, khả năng triển khai, dự kiến kết quả đạt được. Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung mức phí, tỷ lệ thu phí có liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng và ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Hoàn Kiếm cần chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 19/10/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). 

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội để tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh quy định đối với khoản thu này theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất các khoản phí thuộc lĩnh vực quản lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố và đảm bảo nguyên tắc tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Về cơ chế sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị – xã hội, UBND Thành phố giao Sở Tài chính bám sát hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 về quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo đề nghị của UBND Thành phố tại Công văn số 2853/UBND-KT ngày 31/8/2021 để tham mưu triển khai thực hiện.

Khuê Hiền

Back to top button