Thương hiệu địa phương

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm

Đến năm 2025, Hà Nội sẽ có ít nhất 15 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm của Thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.

UBND TP cho biết, Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, góp phần nâng cao mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong GRDP của TP.

Đồng thời, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Hn
Ảnh minh hoạ: Internet

TP chỉ rõ, mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm chuỗi cung ứng, sản suất thông minh; đào tạo, tập huấn năng suất chất lượng cho trên 2.000 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, phấn đấu đào tạo được ít nhất 20 chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Đặc biệt, TP sẽ hỗ trợ khoảng 1.500 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng; có ít nhất 15 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm của thành phố.

Hỗ trợ tăng cường năng lực cho ít nhất 2 tổ chức đánh giá phù hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, trọng điểm của TP.

Đến giai đoạn 2026 – 2030, Hà Nội phấn đấu để số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng, tăng ít nhất 50% so với giai đoạn 2021 – 2015; ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

UBND Tp Hà Nội cho biết thêm, kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thuỳ Chi

Back to top button