Nông nghiệp

Hà Nội: Đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4958/QĐ-UBND về kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ đặt mục tiêu đối với chăn nuôi bò như sau:

Tập trung hỗ trợ phát triển theo hướng tăng chất lượng và trọng lượng đàn bò cái sinh sản, phấn đấu trọng lượng bò cái sinh sản tăng thêm 10% so với hiện nay. 

Tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò thịt, trong đó: Đàn bò lai BBB (giới tính đực) chiếm 15%, đàn bò lai Charolais chiếm 7%, đàn bò lai Inra 95 chiếm 3%; trọng lượng của bò thịt xuất chuồng (24 tháng tuổi) tăng thêm 10-15%.

Tăng dần tỷ lệ đàn bò sữa Holstein Friesian (HF) theo hướng tiệm cận với chất lượng giống thuần chủng (Đàn bò sữa có tỷ lệ máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 90%), năng suất sữa đạt 5.500kg/con/chu kỳ (tương đương tăng 10%/con/chu kỳ).

Nn
Ảnh minh hoạ: Trần Thuỳ

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, số lượng bê sinh ra đạt trên 110.000 con (bê đực khoảng 57.0000 con với 36.000 bê đực chất lượng cao và bê cái khoảng 53.000 con với 27.000 con bê sữa chất lượng cao). Sản lượng sữa mỗi năm tăng thêm 28.000 tấn và sản lượng thịt bò chất lượng cao mỗi năm tăng thêm 3.000 tấn.

Đối với nuôi trồng thuỷ sản, Thành phố sẽ chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất giống, chủ trang trại từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất giống thủy sản. Mục tiêu đến năm 2025, năng suất vùng nuôi trồng thuỷ sản tăng 10-15%; sản lượng sản xuất thủy sản tăng 2.500 tấn, giá trị sản xuất tăng 200-300 triệu đồng/ha.

UBND Thành phố cho biết, tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 180,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố: 147,7 tỷ đồng; ngoài ra là kinh phí của các tổ chức, cá nhân.

Theo UBND Thành phố, thực hiện tốt kế hoạch trên sẽ đem lại hiệu quả lớn cả về kinh tế và xã hội. 

Cụ thể là cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó, trọng lượng bò cái tăng lên 10%, tương đương với giá trị kinh tế tăng thêm từ 2-3 triệu đồng/con và đàn bê sinh ra khoảng 50.000 con/năm thì giá trị tăng thêm trên 100 tỷ đồng. 

Đối với chăn nuôi bò thịt xuất chuồng (24 tháng tuổi), khối lượng tăng thêm 15-20%, với giá hiện tại thì tăng thêm từ 2-3 triệu đồng/con, tương đương tổng giá trị kinh tế tăng thêm trên 100 tỷ đồng.

Tương tự, chăn nuôi bò sữa, sản lượng sữa tăng thêm 10%/con/chu kỳ so với hiện nay (tăng 500kg sữa/con/chu kỳ), với giá hiện tại thì tăng thêm 6,5 triệu đồng/con/chu kỳ. Tổng giá trị tăng thêm đối với đàn bò khai thác sữa (65% tổng đàn) trên 60 tỷ đồng.

Đối với thủy sản, năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tập trung từ 10-12 tấn/ha tăng lên 16-18 tấn/ha. Với giá trị hiện nay tăng 200 – 300 triệu/ha, tổng 100ha tăng thêm từ 20-30 tỷ đồng.

Trần Thuỳ

Back to top button