Pháp lý doanh nghiệp

Hà Nội ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Congtruong1
Ảnh minh họa

Theo đó có 4 nguyên tắc trong việc cấp giấy phép xây dựng tại thành phố.

Thứ nhất, Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đánh giá công trình đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng trên cơ sở: đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, kết quả kiểm tra thực địa với các điều kiện quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thứ hai, Cơ quan cấp giấy phép xây dựng được thực hiện cấp phép xây dựng cho công trình khi thiết kế xây dựng điều chỉnh so với thiết kế cơ sở trong các trường hợp sau:

Làm tăng chiều cao công trình nhưng không vượt quá độ cao chướng ngại vật hàng không quy định tại văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Chiều cao đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, chiều cao tại các quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị (nếu có).

Điều chỉnh thiết kế do yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kết cấu hoặc nâng cao tiện ích của công trình nhưng không vượt quá các chi tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận: mật độ xây dựng, số tầng, số lượng căn hộ.

Thứ ba, Trường hợp các công trình đề nghị cấp phép xây dựng nhưng thuộc đối tượng phải điều chỉnh tiến độ thực hiện thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét.

Thứ tư, Khi UBND cấp huyện điều chỉnh giấy phép xây dựng do mình cấp, nếu công trình sau điều chỉnh có quy mô từ cấp II trở lên thì UBND cấp huyện lấy ý kiến Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thẩm quyền.

Trong quyết định này còn quy định rất chi tiết về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng.

Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định như sau:

Tối đa bốn 4 tầng nổi, không xây dựng tầng lửng, tầng hầm hoặc bán hầm. Chiều cao công trình tính đến mái tầng 4 không quá 15m. Trên mái có thể có tum thang (tum thang chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có). Diện tích mái tum không vượt quả 30% diện tích sàn mái, chiều cao tối đa không quá 3m).

Thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn không quá 5 năm tính từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Khi hết thời hạn tồn tại mà quy hoạch chưa thực hiện thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Phạm Quỳnh

Back to top button