Chính sách đầu tư

Giảm trên 65% chi phí trong việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

– Việc tập trung giảm bớt lĩnh vực, ngành nghề cần phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, đơn giản hóa nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp giảm chi phí đến 65,31% cho doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát, giảm bớt lĩnh vực ngành nghề cần phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, tăng thời gian, hiệu lực, đơn giản hóa nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh đồng thời đơn giản hóa hồ sơ và đa dạng cách thức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ qua hình thức trực tuyến, qua đường Bưu Điện hoặc nộp trực tiếp.

Những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt góp phần giảm đến 65,31% chi phí so với trước khi sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa.

Bộ Xây dựng cho biết đối với thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân chi phí thực hiện thủ tục hành chính đã cắt giảm khoảng 65,31% so với trước khi sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa.

Ảnh minh họa

Đối với thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức chi phí thực hiện thủ tục hành chính đã cắt giảm khoảng 55,64% so với trước.

Đối với thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài chi phí thực hiện thủ tục hành chính cắt giảm được khoảng 11,39% so với trước khi sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa.

Theo Bộ Xây dựng việc công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ và các sở Xây dựng địa phương đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cắt chi phí cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng.

Theo VGP News

Back to top button