Quản trị doanh nghiệp

Dự án ADB Ventures: Cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam

Ngày 07/10 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Chương trình công bố Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo” (ADB Ventures). Hoạt động sẽ được thực hiện trong 2 năm (2021-2023) do ADB tài trợ nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Trần Duy Động cho biết, theo Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ Việt Nam năm 2020 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures cho thấy tổng vốn đầu tư rót vào startup Việt Nam đang có xu hướng giảm.

Nhằm giải quyết những khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn viện trợ và đầu tư cũng như các kỹ năng để phát triển kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng ADB nghiên cứu, xây dựng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (Dự án ADB Ventures) do ADB tài trợ và NIC là Chủ dự án.

Toan Canh Le Cong Bo
Toàn cảnh lễ công bố Dự án ADB Ventures

Đối tượng ưu tiên của Dự án là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực: công nghệ sạch (cleantech); công nghệ tài chính (fintech); nông nghiệp (agritech) và sức khỏe, y tế (healthtech).

Dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm tại thị trường Việt Nam và thị trường các quốc gia thành viên khác của ADB thông qua các khoản hỗ trợ kỹ thuật, qua đó giảm một phần rủi ro thị trường đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp tạo ra sự thay đổi tích cực đến biến đổi khí hậu, bình đẳng giới.

Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao và cảm ơn ADB đã hỗ trợ, phối hợp cùng Việt Nam nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, trực tiếp là NIC xây dựng Dự án này và tin tưởng Dự án ADB Ventures sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần hỗ trợ một số doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại sự kiện, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries đã có giới thiệu tóm tắt về Chương trình ADB Ventures. Với khoản tài trợ 1 triệu USD dành cho Việt Nam trong thời gian thực hiện từ năm 2021-2023, ADB Ventures sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn viện trợ và đầu tư cũng như các kỹ năng để phát triển kinh doanh.

Trước đó, giai đoạn 2015-2020, ADB đã thành lập Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật Mekong Business Initiative (MBI) tại Hà Nội dưới sự tài trợ từ Chính phủ Australia và sự hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp thúc đẩy đối thoại công tư của nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo bằng cách khởi động các chương trình hỗ trợ, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính bằng cách thúc đẩy công nghệ tài chính.

Việt Nam sẽ tham gia thực hiện một phần của chương trình khu vực, đó là 02 hợp phần hỗ trợ kỹ thuật bao gồm Hỗ trợ kỹ thuật Thử nghiệm công nghệ (ADB Ventures Lab) và Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Hạt giống (ADB Ventures SEED). Thông qua hai hợp phần hỗ trợ kỹ thuật này, ADB Ventures sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giảm rủi ro thị trường, đồng thời kết nối các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp với các khách hàng tiềm năng và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thí điểm các giải pháp công nghệ ở các thị trường mới.

ADB Ventures Lab sẽ hợp tác với những đối tác đổi mới sáng tạo hàng đầu để lựa chọn các nhà cung cấp giải pháp công nghệ. Trong khi đó, ADB Ventures SEED cung cấp khoản tài trợ hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại lên tới 200.000 USD cho mỗi doanh nghiệp được lựa chọn để thí điểm và thử nghiệm các giải pháp công nghệ tại các thị trường mới. Các doanh nghiệp này chủ yếu được chọn lọc từ Hợp phần 1 để thẩm định nhằm mục đích giảm rủi ro cho các khoản đầu tư mạo hiểm tiềm năng.

Với chức năng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các doanh nghiệp, NIC sẽ phối hợp với ADB tìm kiếm, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng đang hoạt động tại Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện của Dự án.

Dự kiến, sẽ có 15 ý tưởng kinh doanh khả thi được thử nghiệm trong hợp phần ADB Ventures Lab và 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhận được khoản tài trợ trong hợp phần ADB Ventures SEED.

Minh Anh

Back to top button