Bất động sản

Đồng Nai: Nhiều điểm mới trong quy định về tách, hợp thửa

Mới đây, Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đối với tách thửa đất ở cần rà soát các quy định của pháp luật đất đai, xây dựng, môi trường liên quan đến quy mô hình thành nhóm nhà ở hoặc đơn vị ở.

Theo đó, đối với đất nông nghiệp được quy hoạch là đất ở hiện hữu cần nghiên cứu bổ sung quy định phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở trước khi thực hiện tách thửa.

Hạn chế việc tách thửa đất nhiều lần từ thửa đất ban đầu là đất nông nghiệp thành nhiều thửa đất với diện tích với diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Sau đó chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở. Tiếp theo tách các thửa đất ở thành nhiều thửa có diện tích nhỏ hơn.

Ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát thẩm quyền cho phép tách thửa

Đối với tách thửa đất nông nghiệp, nhằm cảnh báo, ngăn ngừa những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

Trường hợp vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trên đấy trái phép sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ, khôi phục hiện trạng như ban đầu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa.

Riêng việc tách thửa đối với đất có nguồn gốc được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có nhiều mục đích sử dụng đất (trong đó có mục đích sử dụng là đất ở), rà soát, điều chỉnh quy định cho phù hợp, đảm bảo nhu cầu chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát thẩm quyền cho phép tách thửa là thẩm quyền chung của UBND hay thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND để hoàn chỉnh quy định.

Đối với trường hợp sử dụng đất, nhất là nhiều người cùng sử dụng đất trên một diện tích đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, đề xuất theo hướng ghi chú vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nghĩa vụ của người sử dụng đất; tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích, tránh trường hợp lợi dụng việc đồng sử dụng đất để phân lô, bán nền, xây dựng trái phép.

Việc ban hành quy định về hợp thửa đất, tách thửa đất là thực hiện theo quy định pháp luật đất đai, đảm bảo quyền của người sử dụng đất nhưng đồng thời cũng góp phần tăng cường công tác quản lý đất đai, hạn chế việc phân lô, bán nền, hình thành các khu dân cư tự phát, phá vỡ quy hoạch.

Vì vậy, yêu cầu UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm về xây dựng trên địa bàn, không điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để hợp thức hóa việc tách thửa không đúng quy định pháp luật.

Quốc Cường

Back to top button