Pháp lý doanh nghiệp

Đơn giản hóa hồ sơ xin cấp Giấy phép vận tải biển nội địa

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền gồm:

Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 50/2016/TT-BGTVT;

01 bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển;

01 bộ hồ sơ đăng kiểm tàu biển bao gồm các Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển (bản sao) theo quy định tại Thông tư 55/2019/TT-BGTVT;

01 bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài (trong trường hợp tổ chức đề nghị là đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài);

Phương án chi tiết việc thực hiện vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.

Đơn giản hóa hồ sơ xin cấp Giấy phép vận tải biển nội địa. Ảnh minh hoạ.

Thông tư 08 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận cũng tải lần lượt sửa đổi các quy định về hồ sơ xin cấp Giấy phép vận tải biển nội địa tại Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT. Cụ thể:

Đối với hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2013/TT-BGTVT, các bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện còn hiệu lực và phù hợp với tuyến hoạt động có thể thay bằng bản sao điện tử có giá trị pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa quy định tại Thông tư 50/2016/TT-BGTVT, Bản sao công chứng Hợp đồng đại lý, Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài hoặc Hợp đồng thuê tàu nước ngoài có thể thay bằng bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thuỳ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button