Giáo dục

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị, báo chí – truyền thông

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia (trực tiếp và trực tuyến): “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí truyền thông trong tình hình mới”.

Hội thảo do PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Đồng chủ trì có PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Kỹ thuật quân sự; các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Trường Cao đẳng Truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam); các đồng chí lãnh đạo ban Tuyên giáo các tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

F2bb03c3 Cfaf 4281 901a 662127648dfd
PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu Khai mạc Hội thảo.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Lê Văn Lợi đã nhấn mạnh những thành tích nổi bật của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại và những cơ hội, thách thức mới từ thực tiễn đặt ra, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông cần phải tăng cường và gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

64e5076e 1390 48fa B8f5 88a18b84f524
PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu Đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong hai phiên, gần 120 bài tham luận và ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ đang công tác ở các cơ quan Trung ương, cơ sở đào tạo và các địa phương trong cả nước gửi đến, trình bày tại hội thảo đã nêu rõ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông; đưa ra những vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông trong tình hình mới; chỉ rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông trong tình hình hiện nay.

Từ nhiều phương diện, Hội thảo đã tập trung làm rõ những đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo các ngành lý luận chính trị và báo chí – truyền thông dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng mạng lưới, hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, triển khai đề án mở mã ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị, xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực báo chí – truyền thông.

Đặc biệt, nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh mới: trực tiếp gắn với trực tuyến, phương pháp đào tạo tích cực gắn với chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

8d917099 9b37 45c2 Bcd9 209fb3f487e6
PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận Hội thảo.

Kết luận hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khẳng định ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông trong tình hình mới”.

Hội thảo đã cung cấp các luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí – truyền thông trong bối cảnh mới, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Minh Tuấn

Back to top button