Chính sách đầu tư

Doanh nghiệp rủi ro thấp chỉ bị kiểm tra sau thông quan 3-5 năm/lần

– Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra sau thông quan toàn ngành năm 2019 trong đó nhấn mạnh quan điểm áp dụng quản lý rủi ro các doanh nghiệp trọng điểm.

Theo văn bản 7633/TCHQ-KTSTQ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường thu thập, phân tích thông tin, rà soát các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O, các trường hợp khai sai mức thuế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngành hải quan lưu ý các đơn vị trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin rủi ro từ cao xuống thấp để xây dựng kế hoạch năm 2019 theo hướng chỉ kiểm tra đánh giá sự tuân thủ không quá 5% tổng số cuộc kiểm tra sau thông quan.

Các đơn vị trong ngành được yêu cầu trong kế hoạch kiểm tra phải nêu rõ tên doanh nghiệp, mã số thuế, kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu trong 2 năm trở lại, loại hình doanh nghiệp, mã số thuế, dấu hiệu nghi vấn, lý do lựa chọn,…

Từ đó, các đơn vị đề xuất danh sách doanh nghiệp dự kiến kiểm tra. Tuy nhiên, danh sách cũng cần đảm bảo, các trường hợp đặc biệt rủi ro thực hiện kiểm tra sau thông quan 1 năm/lần, các trường hợp rủi ro cao kiểm tra 2 năm/lần. Các trường hợp rủi ro trung bình kiểm tra 3 năm/lần, các trường hợp rủi ro thấp kiểm tra 3-5 năm/lần.

Trước đó, theo thống kê, từ 1/1/2018 đến 15/11/2018, toàn ngành đã thực hiện 6.507 cuộc kiểm tra sau thông quan trong đó có 1.039 cuộc tại trụ sở người khai hải quan và 5.468 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính sau thời gian trên là 2.000 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng số tiền đã thực thu vào ngân sách Nhà nước là 1.840 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 82% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ đồng)./.

Theo Vietnamplus

Back to top button