Công nghiệp

Doanh nghiệp ngành xây dựng kiến nghị 7 giải pháp gỡ khó do dịch Covid-19

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý III/2021, có tới 68,6% số doanh nghiệp xây dựng nhận định tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) khó khăn hơn quý II/2021; 21,4% số doanh nghiệp nhận định tình hình SXKD vẫn ổn định, chỉ có 10,0% số doanh nghiệp nhận định tình hình SXKD thuận lợi hơn.

Biến động các yếu tố đầu vào

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê về Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý bao gồm 6.975 doanh nghiệp ngành xây dựng cho thấy, tỷ lệ lao động chung làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng quý III/2021 giảm 19,2% so với quý III/2020 (lao động thường xuyên giảm 10,8%, lao động thời vụ giảm 26,1%) và giảm 10,4% so với quý II/2021 (lao động thường xuyên giảm 7,7%, lao động thời vụ giảm 12,9%).

Trong quý III/2021, có 19,3% doanh nghiệp nhận định lao động chung trong doanh nghiệp xây dựng tăng so với quý II/2021; 58,2% doanh nghiệp nhận định lao động chung không đổi và 22,5% doanh nghiệp nhận định lao động chung giảm. 

Về lao động thường xuyên trong doanh nghiệp, có 10,2% doanh nghiệp nhận định tăng; 75,3% doanh nghiệp nhận định không đổi và 14,5% doanh nghiệp nhận định giảm. Tỷ lệ này của lao động thời vụ tương ứng là: 19,4% doanh nghiệp nhận định tăng; 56,1% doanh nghiệp nhận định không đổi và 24,5% doanh nghiệp nhận định giảm.

Xd
Ảnh minh hoạ: Internet

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp với 51,9% trong quý III/2021. 

Theo đó, có 49,6% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng, 33,1% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không đổi và 17,3% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giảm so với quý II/2021.

Dự báo quý IV/2021 so với quý III/2021, có 45,2% doanh nghiệp dự báo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng; 29,1% doanh nghiệp cho rằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không đổi và 25,7% doanh nghiệp dự báo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giảm.

Cũng trong quý III/2021, có 39,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp tăng, 42,5% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp không đổi và 17,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp giảm so với quý II/2021.

Kiến nghị của các doanh nghiệp 

Theo Tổng cục Thống kê, việc tiếp cận vốn vay từ hệ thống ngân hàng quý III/2021 không thuận lợi như quý II/2021 với 24,9% doanh nghiệp đánh giá tình hình vay vốn ngân hàng thuận lợi hơn, 48,3% doanh nghiệp nhận định tình hình vay vốn ngân hàng giữ nguyên và 26,8% doanh nghiệp nhận định vay vốn ngân hàng khó khăn hơn.

Các doanh nghiệp cho biết, trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp xây dựng đang hoạt động là khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn nguyên, vật liệu và vốn cho sản xuất kinh doanh. 

Xd2
Trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp xây dựng đang hoạt động là khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn nguyên, vật liệu và vốn cho sản xuất kinh doanh. Ảnh minh hoạ: Internet

Để các doanh nghiệp xây dựng có thể phục hồi và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, các nhà thầu xây dựng kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19. Cụ thể:

(1) Trước hết, kiểm soát tình hình dịch bệnh, nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động bình thường; mở rộng vận chuyển, giao nhận hàng hoá, bưu phẩm, giao thông giữa các địa phương. Nếu tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội, doanh nghiệp sẽ không có lao động và không thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiếp cận với những dự án tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động để doanh nghiệp có thể phát huy các thế mạnh và tiềm năng sẵn có.

(3) Tạo điều kiện về pháp lý và các thủ tục hành chính để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh thuận lợi. Cụ thể, giải quyết, tháo gỡ ngay vướng mắc khi doanh nghiệp có đề xuất, báo cáo; giảm thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và thanh quyết toán công trình xây dựng; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đúng tiến độ, giúp doanh nghiệp có mặt bằng sạch để thi công.

(4) Hỗ trợ kịp thời và đầy đủ nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn bằng cách tiếp tục kéo dài thời gian giảm lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp; giảm lãi suất cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải tạm ngừng hoạt động; thủ tục vay vốn ngân hàng thuận lợi, nhanh chóng hơn.

(5) Miễn giảm thuế, phí, kéo dài thời gian nộp thuế, lệ phí; gia hạn, lùi thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp; giảm mức tính lãi chậm nộp thuế cho doanh nghiệp.

(6) Hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp như kéo dài thời gian giảm tiền điện và các chi phí khác phải nộp cho người lao động.

(7) Có ngay các chính sách để bình ổn giá nguyên, vật liệu xây dựng, không để giá nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép xây dựng tăng cao như thời gian vừa qua; có chính sách hỗ trợ điều chỉnh chi phí vật tư đầu vào phù hợp với doanh nghiệp xây dựng.

Trần Thuỳ

Back to top button