Quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/dự án

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. 

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, việc sửa đổi các nội dung tại Nghị định nhằm kịp thời đáp ứng những vấn đề mới nảy sinh, các yếu tố tác động lớn đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông nghiệp như: giá thịt lợn trong nước tiếp tục tăng cao bất thường; dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, chế biến nông, lâm thủy sản; xu hướng thay đổi của thị trường nông sản trong nước và quốc tế theo hướng an toàn, hiệu quả. 

Đồng thời, kịp thời đón nhận cơ hội đầu từ các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước như Hiệp định thương mại tự do EVFTA, EVIPA, CPTPP, RCEP.

Thuỷ Sản
Doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/dự án. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, Dự thảo của Bộ Kế hoạch đầu tư đề xuất doanh nghiệp có dự án đầu tư chăn nuôi gia súc (bao gồm: Trâu, bò, lợn, dê, cừu) để làm giống, lấy sữa hoặc lấy thịt được hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án, tối đa 10 tỷ đồng/dự án.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng của dự án, tối đa 15 tỷ đồng/dự án.

Dự thảo cũng nêu rõ, các dự án đầu tư chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thuỷ sản phải đáp ứng điều kiện về quy mô công suất tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định.

Với doanh nghiệp có tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, Nhà nước sẽ hỗ trợ với mức 30 triệu đồng/tấn tải trọng (DWT), không quá 40% tổng mức đầu tư, tối đa 15 tỷ đồng/tàu.

Trong đó, điều kiện hỗ trợ là tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá có tải trọng tối thiểu 200 DWT; được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo quy định của pháp luật.

Đối với hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/dự án. Cụ thể, hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề hoặc thuê đào tạo nghề không quá 40% chi phí đào tạo cho một lao động, mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/lao động.

Trần Thuỳ

Back to top button