Chuyển động doanh nghiệp

Điện lực TPHCM chi khoảng 100 tỷ để hỗ trợ giảm giá tiền điện đợt 5

Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 100 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã triển khai thực hiện và dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là khoảng 100 tỷ đồng.

điện
Tổng Công ty Điện lực TPHCM hỗ trợ giảm 100 tỷ đồng tiền điện đợt 5. Ảnh: Internet

Theo đó, trong đợt này, các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25/8/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và đang duy trì sản xuất trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ USD sẽ được hỗ trợ giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT).

Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện do Ủy ban nhân dân TP HCM xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh, thực tế sản xuất của doanh nghiệp.

Tổng Công ty điện lực TPHCM cho biết, thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

Với các đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện khác, Điện lực TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2021 và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Đến nay, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng tổng cộng là 5 đợt với số tiền khoảng 2.827 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1: 1.700 tỷ đồng; Đợt 2: 422 tỷ đồng; Đợt 3: 105 tỷ đồng; Đợt 4: 500 tỷ đồng và đợt 5: 100 tỷ đồng.

Thuỳ Chi

Back to top button