Tài chính - ngân hàng

Đèo Cả (HHV): Gánh nặng 5 khoản vay hơn 19 tỷ đồng từ Vietinbank

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (UPCom – HHV) dự kiến tăng thêm vốn điều lệ lên 4.159 tỷ đồng qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, so với mức tăng đã được thông qua tại ĐHĐC thường niên hồi tháng 4/2021 chỉ 3.533.

Cụ thể, HHV vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/11/2021 qua hình thức họp trực tuyến.

Theo tài liệu công bố, HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ để thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán 148,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực quyền dự kiến tối đa 9:5, tức cổ đông sở hữu 9 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 5 cổ phiếu mới.

Hình Ảnh (5)jpg
Tổng nợ phải trả của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ở mức 25.357 tỷ đồng, chiếm 77% tổng tài sản (Ảnh: IT)

Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến ủy quyền cho HĐQT quyết định theo mức phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.

“Việc tăng vốn điều lệ của công ty là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.” – HHV cho biết.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2022, HHV có kế hoạch tham gia hợp tác kinh doanh tại Dự án xây dựng tuyến cao tốc Cao Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng, theo đó, HHV dự chi cho dự án này là 1.700 tỷ đồng.

Đồng thời, HHV dùng 300 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dự phòng các hoạt động khác của công ty.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng từ 2.673,8 tỷ đồng lên 4.159 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, HHV đưa ra phương án vốn điều lệ năm 2021 chỉ 3.533 tỷ đồng.

Trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến, HHV sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản HHV ghi nhận 32.878 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm phần lớn với tài sản cố định hữu hình ở mức 28.339 tỷ đồng, bao gồm giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình dùng để thế chấp, cầm có bảo đảm các khoản vay 24.521 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 264 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần HHV ghi nhận 793 tỷ đồng, tăng 44%, chủ yếu nhờ nguồn thu từ các trạm thu phí. Theo đó, lãi gộp đạt 446 tỷ đồng, tăng 47%, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ mức 55,3% lên mức 56,2%. Khấu trừ chi phí, HHV đạt lợi nhuận sau thuế gần 138 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Tuy kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan, nhưng tổng nợ phải trả của HHV đang ở mức 25.357 tỷ đồng, chiếm 77% tổng tài sản và gấp gần 3,2 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay tài chính dài hạn chủ yếu mà HHV đang phải gánh là 5 khoản vay trị giá 19.664 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Đây là các khoản vay dài hạn tài trợ cho các dự án BOT của công ty.

Được biết, Ngân hàng Vietinbank – CN Hà Nội ký hợp đồng giải ngân cho HHV vay hàng nghìn tỷ đồng vào năm 2013. Lúc này, ông Trần Minh Bình là Giám đốc Chi nhánh, hiện tại, ông Bình là Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Gia Linh

Back to top button