Chính sách đầu tư

Đến năm 2030, dự kiến hơn 200ha đất trồng lúa được chuyển sang đất phi nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự tính, trong 10 năm tới đất trồng lúa có khả năng giảm khoảng 350- 400 nghìn ha, chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp dự tính khoảng 200- 250 nghìn ha; chuyển sang trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm... khoảng 150- 200 nghìn ha. 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo đưa ra dự báo về xu hướng biến động về đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng trên cả nước đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc giảm diện tích đất trồng lúa chủ yếu do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp như các công trình công cộng, phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn hoặc đất sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, hiện nay nhiều địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang các loại đất nông nghiệp khác có giá trị kinh tế cao hơn…

đất
Ảnh minh hoạ: Internet

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo, xu thế biến động đất trồng lúa trong 10 năm tới có khả năng giảm khoảng 350- 400 nghìn ha. Đất trồng lúa sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp dự tính khoảng 200-250 nghìn ha, còn lại khoảng 150-200 ha có thể chuyển sang trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm… 

Việc diện tích nhóm đất phi nông nghiệp tăng tương đối nhanh và liên tục trong một thập niên qua là phù hợp thực tế kinh tế xã hội Việt Nam đang ngày càng phát triển. Nguyên nhân là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu dành một phần quỹ đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp và đô thị… ngày càng gia tăng mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Dự thảo chỉ rõ, với mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp trong GDP vào năm 2030 đạt trên 40%, dự báo cả nước cần bố trí khoảng 200- 220 nghìn ha đất khu công nghiệp (bao gồm cả đất khu công nghiệp trong các khu kinh tế), tập trung chủ yếu tại các vùng kinh tế trọng điểm, tăng 115 nghìn ha so với năm 2020 (kể cả diện tích 95 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển và các khu kinh tế cửa khẩu).

Cũng theo Dự thảo, đến năm 2030 Việt Nam sẽ dành khoảng 205,80 nghìn ha làm khu công nghiệp, tăng 115,00 nghìn ha so với năm 2020 (kể cả diện tích 95 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển và các khu kinh tế cửa khẩu). Trong đó có khoảng 60% là đất trực tiếp sản xuất công nghiệp, còn 40% diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp gồm: giao thông, điện, nước, khu xử lý chất thải, cây xanh…

Khuê Hiền

Back to top button