Thương hiệu địa phương

Đến 2025, Vĩnh Long có ít nhất 3 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức cho người sản xuất nông nghiệp và người tiêu dùng về sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp. Cụ thể:

Đến năm 2025, tỉnh sẽ thực hiện từ 03 – 05 mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ lực và tiềm năng của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt 1% tổng diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực và tiềm năng như: cây lúa, cây có múi, khoai lang, rau đậu các loại; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt 1% tổng sản phẩm chăn nuôi, ưu tiên các sản phẩm chăn nuôi chủ lực và tiềm năng của tỉnh như: heo, bò, gà thả vườn; diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt 0,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản, ưu tiên các loài thủy sản chủ lực của tỉnh, có giá trị kinh tế như: cá tra, cá lồng bè, tôm càng xanh; nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,3 – 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Vĩnh Long
Ảnh minh hoạ: Internet

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực; căn cứ vào lợi thế về điều kiện sinh thái, cần tạo ra giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp mô hình sản xuất hữu cơ, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường… Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiến hành đánh giá đất đai, nguồn nước, xây dựng chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, kêu gọi các doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân có nhu cầu sản xuất hữu cơ đầu tư vào sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân phối theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. Đồng thời, kết hợp với du lịch, nông nghiệp sinh thái mang đậm nét truyền thống văn hóa địa phương, qua đó tổng kết bài học kinh nghiệm để hoàn thiện các quy trình kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao. 

Tỉnh cũng nêu rõ, cần tăng cường sử dụng vật liệu sẵn có, tái sử dụng, khép kín chu trình trong khu vực sản xuất, trên địa bàn tỉnh tạo tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp hữu cơ ổn định. Xác định các vùng có tiềm năng thế mạnh về sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ để khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân có nhu cầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đầu tư vào sản xuất…

Khuyến khích các hình thức sản xuất quy mô hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác sản xuất các sản phẩm đặc sản bản địa có giá trị gia tăng cao và giá trị truyền thống. Đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn cây hữu cơ gắn với thu gom rác thải, làm phân hữu cơ, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp ở các xã nông thôn mới; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ nông nghiệp hữu cơ; tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ…

Trần Thuỳ

Back to top button