Pháp lý doanh nghiệp

Đề xuất gia hạn 4.400 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11. Tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được đề xuất gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Vinfast Factory Laod
Đề xuất gia hạn 4.400 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước. Ảnh: Vinfast

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, từ tháng 7/2021, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại các địa phương trọng điểm kinh tế đã tác động đến tình hình kinh tế – xã hội, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ xe ô tô trong nước.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch bệnh, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 213/TTr-BTC trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước; cơ quan thuế; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và 11 của năm 2021 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30/12/202.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ, được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 15.12.2021, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế TTĐB cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11, tổng số tháng sẽ gia hạn là 2 tháng, theo đó tổng số thuế TTĐB được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Tô Chiêm

Back to top button