Pháp lý doanh nghiệp

Đề xuất bổ sung quy định áp dụng Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ký ngày 08/3/2018 tại Santiago (Chile) và được Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Hiệp định đã có hiệu lực đối với các nước Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Úc từ ngày 30/12/2018 và với Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày  24/01/2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022. Nghị định áp dụng cho 06 nước thành viên đã phê chuẩn Hiệp định đến ngày 26/6/2019 gồm Oxtraylia; Canada; Nhật Bản; Mehico; New Zealand; Singapore.

Cptpp
Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo của Bộ Công Thương tại Công văn số 4510/BCT-ĐB ngày 28/7/2021 về việc rà soát, sửa đổi hoặc bổ sung các văn bản pháp luật để thực thi cam kết Hiệp định CPTPP đối với Peru, ngày 21/7/2021, Peru đã chính thức hoàn tất các thủ tục trong nước phê chuẩn Hiệp định CPTPP và thực hiện thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định. Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực đối với Peru vào ngày 19/9/2021. 

Theo đó, Bộ Tài chính cần xây dựng dự thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 để bổ sung quy định áp dụng đối với Peru.

Vì vậy, Bộ Tài chính đánh giá việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP là cần thiết để thực thi cam kết quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP, cụ thể: 

Bổ sung các quy định về thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hoà Peru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hoà Peru.

Đồng thời, bổ sung các quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hoà Peru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hoà Peru.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 48 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020).

Thuỳ Chi

Back to top button