Nông nghiệp

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam lần lượt gồm 1.694 hoạt chất và 31 hoạt chất. 

Thuốc Bvtv
Ảnh minh hoạ: Internet

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang có dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm 1.683 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp. Cụ thể: 

662 hoạt chất với 1.568 tên thương phẩm thuốc trừ sâu; 

623 hoạt chất với 1.380 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh; 

250 hoạt chất với 706 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ; 

9 hoạt chất với 36 tên thương phẩm thuốc trừ chuột; 

55 hoạt chất với 158 tên thương phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng; 

8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm chất dẫn dụ côn trùng; 

31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm thuốc trừ ốc; 

5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm chất hỗ trợ (chất trải).

Bộ NN&PTNT cũng đề xuất trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm thuốc trừ mối; 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm thuốc bảo quản lâm sản; 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm thuốc khử trùng kho.

4 hoạt chất thuốc sử dụng cho sân golf gồm: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh; 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ; 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng.

22 hoạt chất thuốc xử lý hạt giống gồm: 9 hoạt chất với 15 tên thương phẩm thuốc trừ sâu và 13 hoạt chất với 14 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh và 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm: 23 hoạt chất thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản; 6 hoạt chất thuốc trừ bệnh; 1 hoạt chất thuốc trừ chuột và 1 hoạt chất thuốc trừ cỏ.

Khuê Hiền

Back to top button