Nông nghiệp

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện Mê Linh

Tính đến nay toàn huyện Mê Linh đã có 16/16 xã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM. Địa phương cũng đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh đã huy động được hơn 4.011 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng mới 442,8km và cải tạo nâng cấp 105,5km giao thông nông thôn; xây mới 51km kênh mương cấp 3; xây mới và sửa chữa 126 điểm trường học; xây mới 59 trung tâm văn hóa tại các xã; xây mới, cải tạo và sửa chữa 29 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố…

Bên cạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng, đời sống văn hoá tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng mới 20 nhà văn hoá, khu thể thao với số tiền gần 66 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 126 điểm trường học; nâng cấp, cải tạo 6 nhà văn hoá với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Danh Gia Ket Qua 10 Nam Thuc Hien Chuong Trinh Xay Dung Ntm Cua Huyen Me Linh

Tính đến nay, tại huyện Mê Linh, 67/81 thôn làng, 17/18 tổ dân phố đã có nhà văn hóa với đồng bộ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Hiện, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt trên 65 triệu đồng/người/năm; huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80-85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên…

Để sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, huyện Mê Linh thời gian tới cần tiếp tục chỉnh sửa lại báo cáo hồ sơ công nhận NTM. Bên cạnh đó, huyện cũng cần quan tâm đến công tác quy hoạch, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí đô thị trong tương lai.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, huyện hiện đang hoàn thiện các tiêu chí, hoàn chỉnh quy trình hồ sơ thủ tục trình các cấp công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cũng đề nghị các sở, ngành của thành phố vào cuộc hỗ trợ huyện hoàn thiện các tiêu chí điện, nước sạch, giáo dục, y tế,… đạt tiêu chuẩn NTM.

Danh Gia Ket Qua 10 Nam Thuc Hien Chuong Trinh Xay Dung Ntm Cua Huyen Me Linh 0

Đặc biệt, nhờ sự quan tâm, đầu tư của thành phố Hà Nội, đến nay huyện Mê Linh đã có 60/72 trường học công lập thuộc quản lý của huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,3%.

Dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 nhưng đến nay, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và UBND huyện đã triển khai được 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 343 tỷ đồng. Trong đó, có gần 150 tỷ đồng do thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Với những kết quả đạt được trong 10 năm qua, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí đề nghị huyện Mê Linh sớm hoàn thành báo cáo, gửi các sở, ngành của thành phố góp ý để sớm trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm công nhận huyện Mê Linh về đích NTM trong năm 2021.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, trong giai đoạn 2021–2025 tới đây, huyện phấn đấu tiếp tục duy trì các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới phát triển nông thôn bền vững. Phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá làng quê.

Với kết quả đạt được trong 10 năm qua, thành phố Hà Nội thời gian tới sẽ tiếp tục mời Đoàn thẩm định của trung ương về đánh giá huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Văn phòng Nông thôn mới Hà Nội đồng hành cùng bài viết.
Phan Nga

Back to top button