Điểm đến đầu tư

Đắk Lắk: Đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp chuyên đề về xây dựng cơ bản để nắm bắt tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản, giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2022.

Tính đến 18/6/2022, nguồn vốn tỉnh Đắk Lắk quản lý đã giải ngân là 661,187 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tính đến 18/6/2022, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân được 13,756/614,586 tỷ đồng đạt 2,24% của kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đã được cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tổng nguồn vốn giao năm 2022 là 5.115,95 tỷ đồng.

Tính đến 18/6/2022, nguồn vốn tỉnh Đắk Lắk quản lý đã giải ngân là 661,187 tỷ đồng, đạt 19,2% kế hoạch, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân 172,743/1.469,162 tỷ đồng, đạt 11,8%; nguồn vốn ngân sách địa phương đã giải ngân 488,444/1.981,495 tỷ đồng, đạt 24,7% kế hoạch đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 8 đơn vị giải ngân trên 30%, 7 đơn vị giải ngân dưới 30%, 11% đơn vị giải ngân dưới 10%, 5 đơn vị chưa giải ngân theo kế hoạch; số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 231,694 tỷ đồng gồm các dự án chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Nguyên nhân giải ngân thấp là do nguồn vốn ngân sách địa phương, chủ yếu đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất nhưng việc thu tiền sử dụng đất còn chậm nên thiếu vốn để thực hiện giải ngân cho các dự án; nhiều dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư tập trung thực hiện hoàn ứng khối lượng đã thanh toán của kế hoạch năm trước nhất là đối với công trình khởi công mới năm 2021 nên chưa thực hiện giải ngân của kế hoạch năm 2022; biến động giá vật liệu xây dựng tăng đột biến nên một số nhà thầu hoạt động cầm chừng, chờ giá vật liệu ổn định gây kéo dài thời gian thực hiện dự án…

Điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố tham gia cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công như: tăng cường các biện pháp thu tài chính giai đoạn 2021 – 2025 để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cho đầu tư phát triển trong thời gian đến; khẩn trương triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn đầu tư cho các công trình đã có trong kế hoạch; tích cực thực hiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu để thi công công trình…

Kết luận cuộc họp, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cụ thể: các cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư có hình thức thẩm định phù hợp để rút ngắn thời gian thẩm định, đảm bảo thẩm định đạt chất lượng, đảm bảo tính khả thi; các chủ đầu tư xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), nâng cao năng lực quản lý đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện trong công tác quản lý dự án, quản lý đầu tư; tăng cường công tác giảm sát, kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện từng dự án, đảm bảo triển khai thuận lợi, đạt tỷ lệ giải ngân cao; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Công Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button