Quản trị doanh nghiệp

Cục Thuế Hà Nội lưu ý thời gian nộp thuế kỳ tháng 4 và quý II/2021

Thời hạn tạm nộp thuế giá trị gia tăng quý II sau gia hạn chậm nhất là ngày 31/10/2021.

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021.

Theo đó, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP chỉ rõ, Chính Phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức theo quy định.

Thuế
Ảnh minh hoạ: Tổng cục Thuế

Thời gian gia hạn được tính như sau:

Gia hạn 05 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021;

Gia hạn 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2021;

Gia hạn 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2021. 

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Như vậy, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 sau gia hạn chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng theo quy định. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Như vậy thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý II sau gia hạn chậm nhất là ngày 31/10/2021.

Để tránh việc nộp chậm tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế theo hướng dẫn nêu trên để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn, tránh trường hợp nộp tiền thuế quá thời hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thuỳ Chi

Back to top button