Tài chính - ngân hàng

Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước tiếp nhận chứng từ điện tử 24/7

Đây là quy định tại Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 

Theo đó, giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện qua các trang thông tin điện tử tích hợp của Cổng TTĐT của KBNN bao gồm:

Thứ nhất: Giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường điện tử;

Thứ hai: Các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;

Thứ ba: Giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;

Thứ tư: Các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Chứng Từ
Ảnh minh hoạ: Internet

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng TTĐT và các trang thông tin điện tử của KBNN qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động của KBNN.

Đặc biệt, Thông tư chỉ rõ, cổng TTĐT và các trang thông tin điện tử của KBNN tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các trường hợp hệ thống của KBNN đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không thể vận hành. 

Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, KBNN thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 3 ngày trên Trang thông tin điện tử của KBNN hoặc bằng thư điện tử đến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Phương thức gửi chứng từ điện tử

Thông tư quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi chứng từ điện tử đến KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN theo hướng dẫn trên các trang thông tin điện tử của KBNN bằng các phương thức sau:

Lập hồ sơ hoặc kê khai thông tin trên biểu mẫu điện tử tại trang thông tin điện tử của KBNN;

Tải chứng từ điện tử lên các trang thông tin điện tử của KBNN;

Tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức với hệ thống thông tin của KBNN.

Chứng từ điện tử gửi đến KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN phải đáp ứng quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Thuỳ Chi

Back to top button