Theo dòng thời sựVIDEOS

Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021

Sáng 10/5, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2021. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Năm 2021, 15.833 người dân và cũng là cử tri đã tham gia khảo sát.

Thực hiện: Trà Giang – Đình Trà
Phụ trách: Tuyết Lan
Chỉ đạo sản xuất: Ngự Miêu

Back to top button