Thương hiệu địa phương

Chương trình OCOP Quảng Nam: Góp phần thăng hạng thương hiệu nông sản

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP Quảng Nam đã đạt được những kết quả khích lệ với  214 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Mới đây, Theo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam có báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020”, định hướng đến năm 2030.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP Quảng Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến hết năm 2020, có 214 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó, sản phẩm tiềm năng 5 sao (01 sản phẩm), sản phẩm 4 sao (30 sản phẩm), sản phẩm 3 sao (183 sản phẩm). 

111
Dầu phộng Bích nghệ – sản phẩm OCOP Quảng Nam. Ảnh: OCOP QN

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh nhận định, sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của nhân dân giúp sức lan tỏa của Chương trình ngày càng lớn, nhờ đó các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2018: 35 sản phẩm, năm 2019: 107 sản phẩm, năm 2020: 135 sản phẩm). 

Cả tỉnh có 186 chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng, trong đó, hợp tác xã: 61; doanh nghiệp vừa và nhỏ: 28; tổ hợp tác: 09; cơ sở sản xuất, kinh doanh: 88.

Đặc biệt, có 50 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được củng cố, kiện toàn khi tham gia Chương trình OCOP. Có 43 hợp tác xã, doanh nghiệp được phát triển mới. 

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh cho biết, các chủ thể tham gia Chương trình ngày càng mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, tiên tiến phục vụ sản xuất. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm dần được nâng cao, trong đó, khâu an toàn, vệ sinh thực phẩm được chú trọng; mẫu mã, bao bì, nhãn mác được cải tiến.

Bên cạnh đó, việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại được chú trọng nhiều hơn; công tác củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP được thực hiện, các tổ chức kinh tế do thanh niên điều hành đều gắn với các hoạt động khởi nghiệp…

Bộ Nông nghiệp & PTNT đánh giá, Quảng Nam là một trong số các tỉnh sớm tổ chức triển khai tích cực và có hiệu quả Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.

Khuê Hiền

Back to top button