Thời sự

Chính phủ đề xuất Quốc Hội cho Hải Phòng thành lập Khu thương mại tự do

Trong phiên họp thứ 4 diễn ra vào chiều ngày 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù cho Hải Phòng thành lập Khu thương mại tự do.

Khi thương mại tự do là khu vực có ranh giới địa lý xác định, do Quốc hội quyết định thành lập. Khu được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá, có mô hình quản lý được tổ chức phù với mục tiêu phát triển.

Nhận thấy khả năng phát triển của Hải Phòng, Chính phủ đã đề xuất Quốc Hội thành lập mô hình Khu thương mại tự do tại TP.Hải Phòng dựa trên kinh nghiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế để vận dụng linh hoạt.

Chinh Phu De Xuat Quoc Hoi Cho Hai Phong Thanh Lap Khu Thuong Mai Tu Do

Việc thành lập khu thương mại tự do tại Hải Phòng không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Do đó, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, Chính phủ cần báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chấp thuận về chủ trương trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định trước khi ban hành.

Đồng thời, Quốc Hội cần nghiên cứu đưa ra những chính sách áp dụng cho Khu thương mại tự do có thể không phù hợp với các luật hiện hành nhưng đều hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế chung của cả nước.

Việc cho phép Chính phủ quy định về các chính sách áp dụng cho Khu thương mại tự do trước tiên cầ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm tính khả thi, thuyết phục.

Cụ thể, Ủy ban này đề nghị cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao. Như vậy, cần nghiên cứu chính sách có chọn lọc, hạn chế tác động tiêu cực tới nền kinh tế.

Tại hội nghị, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị trước mắt chưa quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với TP.Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng, xây dựng đề án và học tập những mô hình thành công của các nước trên thế giới như: Các khu thương mại tự do ở UAE, Singapore và Trung Quốc.

Dựa trên những ý kiến đóng góp Chính Phủ sẽ phối hợp cùng các Bộ, ban ngành hoàn thiện đề án phát triển đặc khu Thương mại tự do từ đó sẽ căn cứ ý kiến Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng để bảo đảm sự thành công trong việc xây dựng khu Thương mại tự do là nguồn lực với yêu cầu đầu tư rất lớn cho kết cấu hạ tầng tại Hải Phòng. Bên cạnh đó là những định hướng chính sách, pháp luật, quy định rõ ràng của các cấp chính quyền.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button